• English

سبد خرید

رودخانه مصنوعی

47-1

شرح خدمات ( رودخانه مصنوعی )

طراحی و احداث انواع رودخانه های مصنوعی 

( رودخانه و آبراهه های پارکی ، رودخانه آرام و خروشان و رودخانه های لوپ ، یک سطح ) از صفر پروژه تا راه اندازی و بهره برداری

  • برآورد مالی طرح
  • طراحی معماری  ، ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی مربوطه
  • تهیه نقشه های اجرایی و کلیه اسناد پروژه
  • طراحی ، ساخت (در صورت نیاز) یا انتخاب ،خرید و نصب تجهیزات مورد نیاز
  • آموزش پرسنل ، راه اندازی ، بهره برداری و نگهداری

خدمات قابل ارایه

طراحی و احداث

مشاوره و نظارت

خدمات مهندسی

ساخت تجهیزات

اماکن آبی قابل احداث

ارتباط با ما

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت پریسان می باشد